สมเด็จพระพุฒาจารย์_คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เริ่มสวด นโม 3 จบ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวามารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เยปิวิงสุ นะราสะภา. ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะตินายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเตมุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธธัมโม ทะวิโลจะเน

เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี"

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘หมู่ที่ ๑๑ ถนนธนะรัตน์ กิโลเมตรที่ ๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ....

รายละเอียดเพิ่มเติม >
รายละเอียดคณะบุคคลากร >
หลักสูตร & แนวปฎิบัติ

"สติปัฏฐาน 4"

ซึ่งเป็นหลักที่ตรง
เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม >
TOP