อาคารสถานที่

longbanner

ศูนย์บน มีกุฏิที่พัก อาคาร ดังนี้

ศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ หลัง
มณฑปหลวงพ่อเขาใหญ่ (กำลังบูรณะ)
โบสถ์ (สวดสมมติสีมาแล้ว)
ห้องน้ำแยกศาลา จำนวน ๘ ห้อง
กุฏิห้องพักเรือนไทยติดดินพร้อมห้องน้ำ จำนวน ๒๑ ห้อง
กุฏิพักเรือนไทยยกพื้นพร้อมห้องน้ำ จำนวน ๓๔ หลัง (๖๘ ห้อง)

 

longbanner2

ศูนย์ล่าง มีกุฏิที่พัก อาคาร ดังนี้

ศาลาปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (ชั้นบนใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ,ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่พัก และฉัน /รับประทานอาหาร)
ห้องพักเจ้าประคุณสมเด็จฯ จำนวน ๑ ห้อง
ห้องสำนักงาน จำนวน ๑ ห้อง
ห้องน้ำชั้นบนจำนวน ๔๔ ห้อง
ห้องน้ำชั้นล่าง จำนวน ๔๔ ห้อง
ห้องฉัน/รับประทานอาหาร (ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่าง)
กุฏิ/ห้องพัก ตามไหล่เขา จำนวน ๖ หลัง (๑๘ ห้อง)
กุฏิ/ห้องพักพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๖ หลัง
(หลังละ ๒ ห้อง ๔ หลัง , หลังละ ๓ ห้อง ๑ หลัง)

TOP