เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี"

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘หมู่ที่ ๑๑ ถนนธนะรัตน์ กิโลเมตรที่ ๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ....

รายละเอียดเพิ่มเติม >
รายละเอียดคณะบุคคลากร >
หลักสูตร & แนวปฎิบัติ

"สติปัฏฐาน 4"

ซึ่งเป็นหลักที่ตรง
เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม >
TOP