ติดต่อธรรมโมลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี"ที่อยู่:
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130

เบอร์โทรสำนักงาน:
086-460-5183

เบอร์โทรสายตรง:
๑. พระราชรัตนมุนี โทร. ๐๘๙-๒๑๔-๘๕๑๖
๒. พระครูภาวนาวิริยานุโยค โทร. ๐๘๖-๑๑๑-๓๒๑๘
๓. พระครูปลัดสมภูมิ สมจิตฺโต โทร. ๐๘๔-๕๕๘-๘๑๔๓
๔. พระครูสังฆบริบาล โทร. ๐๘๑-๓๖๒-๕๒๗๑


อีเมล:
Dhammamolee@gmail.com


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ:

TOP