ทำความเข้าใจก่อนเข้าปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีเป็นการปฏิบัติที่ต้องกำหนดและเน้นความต่อเนื่องของอารมณ์กรรมฐาน จึงจัดให้ผู้ปฏิบัติได้อยู่ห้องพัก และอยู่ภายในอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นสัดส่วนทั้งผู้ที่ถือศีล ๕ และศีล ๘ เช่น

  • ห้องปฏิบัติ มี พัดลม,อาสนะ,เก้าอี้,เบาะรอง และแยกผู้ปฏิบัติใหม่-เก่าให้อยู่คนละที่ (มีเครื่องดื่ม เครื่องชง บริการ
  • ห้องสอบอารมณ์ (ใช้เป็นที่สอบอารมณ์เมื่อโยคีต้องการรายงานสภาวะและสอบถามพระวิปัสสนาจารย์)
  • ห้องพัก ให้พัก ๑ ห้องต่อ ๑ ท่าน (อนุญาตไม่เกิน ๒) ในห้องมี, เตียงนอน, ที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม,
  • ฟื้นที่รับประทานอาหาร ได้มีการจัดไว้ต่างหากรวมทั้งเครื่องดื่มเครื่องชงต่าง ๆในที่เดียวกัน, ตู้เย็น, เตาไมโครเวฟอุ่นอาหาร
  • อาหาร มีครบ ๒ มื้อ, น้ำปานะ, เครื่องดื่มเครื่องชงต่าง ๆเช่น ไมโล, ชา, กาแฟ, โอวัลติน ฯ
  • เจ้าหน้าที่อาคาร ในแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับ
  • หลักสูตรการสอน มีรูปแบบ และวิธีปฏิบัติที่หลากหลายชัดเจน สามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน เพื่อให้เกื้อกูลกันและกัน

๑.      การเจริญพุทธานุสสติภาวนา (มีหลายรูปแบบ)

๒.      การเจริญเมตตาภาวนา (มีหลายรูปแบบ)

๓.      การเดินจงกรม (มีทั้งสมถะและวิปัสสนา)

๔.      การนั่งสมาธิ (มีทั้งสมถะและวิปัสสนา)

๕.      การกำหนดอิริยาบถย่อย (เน้นการทำช้า ๆและต่อเนื่อง)

๖.      การสวดมนต์และแผ่เมตตา (เริ่มตัวอย่างด้วยพระปริตรธรรม)

* ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่ แต่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องนำมาเอง ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, ยาสีฟัน, แปลงฟัน, ผ้าเช็ดตัว, กางเกงขาว, เสื้อขาว, ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

TOP