การเตรียมตัวก่อนมาปฏิบัติธรรม

เพื่อให้การปฏิบัติธรรมได้ผลดียิ่งขึ้น และไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ก่อนมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ๓ วัน คือ

  • ตั้งใจแน่วแน่ ก่อนและช่วงปฏิบัติธรรมว่าจะตั้งใจปฏิบัติธรรม
  • ทำใจให้ผ่องใส โดยสมาทานศีล ๕-๘, หาโอกาสทำสมาธิ, ทำบุญตักบาตร, ฟังธรรมบรรยาย, อ่านหนังสือธรรมะ เพื่อให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้น
  • งดเว้นสิ่งที่ทำให้ฟุ้งซ่าน เช่น ดูโทรทัศน์, ฟังวิทยุ, อ่านหนังสือพิมพ์ เล่นอินเตอร์เน็ต รวมถึงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  • ศึกษาวิธีการปฏิบัติตน ในระหว่างการปฏิบัติธรรมคร่าว ๆ เช่นสิ่งที่ควรปฏิบัติ, สิ่งที่ควรงดเว้น
TOP